Tesla installerade 300 Powerwalls för skolbarn på Hawaii

Tesla installerade 300 Powerwalls för skolbarn på Hawaii

Som en del av ett initiativ av staten Hawaii installerade Tesla över 300 Powerwalls i skolor för att kyla ner heta klassrum på ön. Hawaii har haft problem med heta temperaturer i sina klassrum och som man sett påverkat eleverna negativt. Problemet var så viktigt att Hawaii State Department of Education blev tvungna att ingripa. …

Read more
Tesla installerade 300 Powerwalls för skolbarn på Hawaii

Tesla installerade 300 Powerwalls för skolbarn på Hawaii

Som en del av ett initiativ av staten Hawaii installerade Tesla över 300 Powerwalls i skolor för att kyla ner heta klassrum på ön. Hawaii har haft problem med heta temperaturer i sina klassrum och som man sett påverkat eleverna negativt. Problemet var så viktigt att Hawaii State Department of Education blev tvungna att ingripa. …

Read more
god framtid priser på solpaneler ned med 37 procent

Priset på solpaneler gick ned med 37% under 2017

Enligt U.S. Energy Information Administration har priset på mono gått ned med 37% under 2017. Monokristallina solpaneler är effektivare än “poly”, eller polykristallina solpaneler och priset gick från 72 cent/W till 45 cent/W under 2017. READ THIS Stunning EIA data: “At the start of 2017, the global spot price for monocrystalline solar modules were about …

Read more
vilken är världens största solpark?

Egypten bygger just nu världens största solpark

En solpark som kommer att bli världens största när den blir färdig byggs just nu i Benban i Egypten. För närvarande har 29 projekt fått finansiering motsvarande 1,8 miljarder dollar i offentlig finansiering. Dessa 29 projekt representerar nästan 1,5 Gigawatt solkraft. Benban ligger i Sahara-öknen och är en utav de platser på jorden som får …

Read more

Botemedel mot blodcancer upptäckt i Kina?

Multipel myelom är en typ av cancer i blodplasman kan leda till anemi, kraftig blödning och minskad förmåga att bekämpa infektioner. Det är en relativt ovanlig cancer men 2012 beräknades cirka 114 250 människor ha diagnosticerats med denna sjukdom. I USA överlever endast cirka hälften av patienterna fem år efter att ha diagnostiserats med multipelt myelom.

Read more

Stamceller läker omöjliga diabetessår

Vad har hänt? Nyligen godkände FDA (amerikansk motsvarighet till Livsmedelsverket och Läkemedelsverket) kliniska prövningar vid Sanford Health att använda stamceller för att läka väldigt svårläkta sår från t.ex. diabetes. Stamcellsforskarna har som mål att helt bota diabetes, läka skador och till och med regenera kroppsdelar. De patienter som ingår i de kliniska studierna har öppna sår på …

Read more

Uppfinning förvandlar havsvatten till dricksvatten

Vad har hänt? Forskare från University of Manchester skapade nyligen en grafen-baserad sil som kan filtrera ut salter från havsvatten. Normalt sett är det besvärligt att tillverka grafen-baserade barriärer i stor skala. Genom att använda den kemiskt utvunna produkten grafen-oxid kan detta material nu produceras enklare och billigare. Miljontals människor med brist på rent dricksvatten …

Read more

Skriv 100 ord i minuten direkt från din hjärna

Vad har hänt? Regina Dugan, Ph.D som är VD för “Engineering” på Facebook avslöjade planer på att utveckla ett datorgränssnitt som du kan styra direkt från hjärnan. Med en forskargrupp på 60 personer ledda av Mark Chevillet (tidigare Johns Hopkins Universitet) kommer Facebook att driva utveckling och forskning inom fNIR och principer för maskininlärning till helt nya …

Read more

Soldriven maskin skapar dricksvatten ur “tomma intet”

Vad har hänt? Ett team av forskare vid Massachusetts Institute of Technology har nyligen tagit fram en soldriven maskin som använder metal-organic framework (MOF) för att suga vatten ur torr luft. När solljus träffar “vattenskördaren” värms “MOF” upp och driver därmed vattenångan mot kondensorn, där den kondenseras till flytande vatten och hamnar i en behållare för …

Read more