Soldriven maskin skapar dricksvatten ur “tomma intet”

Vad har hänt? Ett team av forskare vid Massachusetts Institute of Technology har nyligen tagit fram en soldriven maskin som använder metal-organic framework (MOF) för att suga vatten ur torr luft. När solljus träffar “vattenskördaren” värms “MOF” upp och driver därmed vattenångan mot kondensorn, där den kondenseras till flytande vatten och hamnar i en behållare för …

Continue reading