Uppfinning förvandlar havsvatten till dricksvatten

Vad har hänt? Forskare från University of Manchester skapade nyligen en grafen-baserad sil som kan filtrera ut salter från havsvatten. Normalt sett är det besvärligt att tillverka grafen-baserade barriärer i stor skala. Genom att använda den kemiskt utvunna produkten grafen-oxid kan detta material nu produceras enklare och billigare. Miljontals människor med brist på rent dricksvatten …

Continue reading