Botemedel mot blodcancer upptäckt i Kina?

Multipel myelom är en typ av cancer i blodplasman kan leda till anemi, kraftig blödning och minskad förmåga att bekämpa infektioner. Det är en relativt ovanlig cancer men 2012 beräknades cirka 114 250 människor ha diagnosticerats med denna sjukdom. I USA överlever endast cirka hälften av patienterna fem år efter att ha diagnostiserats med multipelt myelom.

Continue reading