Tesla installerade 300 Powerwalls för skolbarn på Hawaii

Som en del av ett initiativ av staten Hawaii installerade Tesla över 300 Powerwalls i skolor för att kyla ner heta klassrum på ön. Hawaii har haft problem med heta temperaturer i sina klassrum och som man sett påverkat eleverna negativt. Problemet var så viktigt att Hawaii State Department of Education blev tvungna att ingripa. …

Continue reading