Press enter to see results or esc to cancel.

Skriv 100 ord i minuten direkt från din hjärna

Vad har hänt?

Regina Dugan, Ph.D som är VD för “Engineering” på Facebook avslöjade planer på att utveckla ett datorgränssnitt som du kan styra direkt från hjärnan. Med en forskargrupp på 60 personer ledda av Mark Chevillet (tidigare Johns Hopkins Universitet) kommer Facebook att driva utveckling och forskning inom fNIR och principer för maskininlärning till helt nya nivåer för att lyckas avkoda hur tal och språk fungerar i hjärnan.

Utöver det primära användningsområdet som nytt gränssnitt för augmented reality/förstärkt verklighet och för att effektivt ersätta dator- och mobilskärmar, fokuserar Dugan och hennes team också på att hjälpa funktionshindrade eller förlamade människor att kommunicera. Hon menar att på sikt kan tekniken till och med göra det möjligt för hörselskadade att “höra” via vibrotaktila sensorer inbäddade under huden.

 

Därför är det viktigt:

Det har uppstått en explosion av offentliga uttalanden från stora företag om att göra BCI/Brain-Computer-Interface till verklighet, företagen vill hänga med och bidra till den exponentiella utvecklingen som pågår. De visar intresse för exponentiella teknoologier som Augmented Reality, AI, Automation, Transport och Nanoteknologier.

Facebooks inträde på BCI-arenan kommer att väcka intresse, dra igång finansiering och öka allmänhetens acceptans för radikala nya tekniker. Med så stora spelare på banan hoppas vi att de stöttar och investerar i de teknologier som gör mer nytta än skada, för att lösa de allra största utmaningarna mänskligheten står inför. Men även för att underlätta för individer och familjer vars liv försvåras av blindhet, dövhet eller andra handikapp som exponentiella teknologier på sikt kommer att kunna lösa.

Läs hela artikeln på engelska här

Källor:
www.diamandis.com
https://sv.wikipedia.org/
www.kurzweilai.net/