Press enter to see results or esc to cancel.

Botemedel mot blodcancer upptäckt i Kina?

Vad har hänt?

Multipel myelom är en typ av cancer i blodplasman som kan leda till anemi, kraftig blödning och minskad förmåga att bekämpa infektioner. Det är en relativt ovanlig cancer men 2012 beräknades cirka 114 250 människor ha diagnosticerats med denna sjukdom. I USA överlever endast cirka hälften av patienterna fem år efter att ha diagnostiserats med multipelt myelom.

Kinesiska läkare har nyligen rapporterat framgång med en ny sorts immunterapi för denna cancer. 33 av 35 patienter i en klinisk studie upplevde klinisk remission inom två månader!

I en Fas 1 klinisk studie i Xi’an, Kina plockades patientens egna T-celler upp, omprogrammerades genetiskt i ett labb, och injicerades sedan tillbaka in i patienten. Med hjälp av en artificiellt designad gen omprogrammerade de cellerna att hitta och förstöra cancerceller runtom i kroppen.

”Trots att nya framsteg i cellgiftsbehandlingar har förlängt förväntande livslängder i multipelt myelom, förblir denna cancer obotlig,” sade studieförfattaren Wanhong Zhao, MD, PhD. ”Med denna nya metod finns det det en chans för att vi har hittat ett botemedel mot multipelt myelom, men vi behöver följa patienter mycket längre för att bekräfta detta.”

Cancer-experten Michael S. Sabel, MD, FACS kommenterade “Det är sällsynt att se så här höga svarsfrekvenser, särskilt för svårbehandlad cancer. Detta är ett bevis på att immunterapi och precisionsmedicinforskning lönar sig. Vi hoppas att framtida forskning bygger på denna framgång.”

Forskarna planerar att anmäla totalt 100 patienter i denna fortsatta kliniska studie på fyra olika sjukhus i Kina. “I början av 2018 planerar vi också att starta en liknande klinisk studie i USA.”

Läs hela artikeln på engelska här

Därför är det viktigt:

Genterapi och genprogrammering är verkligen framtiden! Detta är helt otroliga resultat och jag ser fram emot att fler människor kommer att kunna botas med hjälp av den här typen av forskning. När nya forskarteam använder insikterna och lärdomarna från detta projekt i sina egna projekt kan vi förvänta oss stora framsteg.

 

Källor:
KurzweilAI