Press enter to see results or esc to cancel.

Stamceller läker omöjliga diabetessår

Vad har hänt?

Nyligen godkände FDA (amerikansk motsvarighet till Livsmedelsverket och Läkemedelsverket) kliniska prövningar vid Sanford Health att använda stamceller för att läka väldigt svårläkta sår från t.ex. diabetes. Stamcellsforskarna har som mål att helt bota diabetes, läka skador och till och med regenera kroppsdelar. De patienter som ingår i de kliniska studierna har öppna sår på benen som är 3-25 cm stora, över tre månader gamla och som helt sluta läka.

År 2014 räknade WHO med att 422 miljoner människor i världen lever med diabetes. De som i tillägg måste leva med sår som inte läker hamnar i en extra svår situation med risk för infektioner, smärtor och kroniska hälsoproblem.

Läs hela artikeln på engelska här

Därför är det viktigt:

Här är ännu ett exempel på hur nya framsteg inom stamcellsforskning används till att hjälpa människor som drabbats av svåra och smärtsamma sjukdomar. Den här tekniken kommer bara bli billigare, bättre och inom en snar framtid tillgänglig för alla i världen som behöver den. Miljontals människor kommer att kunna leva sina liv friska från skador och starka nog att bidra till mänsklighetens välbefinnande. Vi går en god framtid till mötes!

Källor:
Medical Express
Advanced Tissue