Press enter to see results or esc to cancel.

Soldriven maskin skapar dricksvatten ur “tomma intet”

Vad har hänt?

Ett team av forskare vid Massachusetts Institute of Technology har nyligen tagit fram en soldriven maskin som använder metal-organic framework (MOF) för att suga vatten ur torr luft. När solljus träffar “vattenskördaren” värms “MOF” upp och driver därmed vattenångan mot kondensorn, där den kondenseras till flytande vatten och hamnar i en behållare för senare användning.

Vid en luftfuktighet mellan 20%-30% lyckades prototypen utvinna 2,8 liter vatten ur luften på tolv timmar. Prototypen väger bara 907 gram och erbjuder ett mycket effektivare sätt att utvinna vatten ur luften vid låg luftfuktighet än nuvarande teknik.

Därför är det viktigt:

Denna prototyp utvinner vatten ur torr luft med låg fuktighet och kan därför användas i och nära ökenområden. Även områden där det finns mycket sol men är långt till närmsta brunn eller vattendrag. Därför tror jag att denna teknik kan hjälpa de mest utsatta människorna i områden som ofta drabbas av torka. En majoritet av de sjukdomar, epidemier och dödsfall som sker i tredje världen beror på brist på rent vatten.

Men jag ser också stora möjligheter för alla oss människor runt hela jorden. Vi kommer att förbättra luftkvalitet och miljö när vi slipper transportera stora mängder rent vatten. Friheten ökar när du på sikt kan bygga ditt eget vattenverk och producera eget vatten utan att vara beroende av någon annan. Platser som varit obeboliga tidigare kommer kunna göras tillgängliga.

Vi på God Framtid är väldigt taggade på den här uppfinningen och vi kommer att följa utvecklingen.

Läs hela artikeln på engelska här