Press enter to see results or esc to cancel.

Tesla installerade 300 Powerwalls för skolbarn på Hawaii

Som en del av ett initiativ av staten Hawaii installerade Tesla över 300 Powerwalls i skolor för att kyla ner heta klassrum på ön.

Hawaii har haft problem med heta temperaturer i sina klassrum och som man sett påverkat eleverna negativt. Problemet var så viktigt att Hawaii State Department of Education blev tvungna att ingripa.

De satt samman en fond på 100 miljoner dollar som redan har hjälpt till att få ned temperaturen i 1190 klassrum. Kontrakt har skrivits på för att svalka ned motsvarande 1300 klassrum totalt.

För att kunna driva luftkonditioneringsapparaterna utan att öka energikostnaderna för mycket, samarbetade staten med Tesla för att installera Powerwalls som drivs av solkraft.

Detta resulterade också i en intressant inlärningsmöjlighet kring förnybar energi och energilagring för studenterna.

Hawaii har några av de högsta elpriserna i hela USA, en av anledningarna till att de har investerat kraftigt i solenergi. Staten har också flera initiativ för att kombinera sin produktion av förnybar energi med energilagring.

 

Källa: The Garden Island