Press enter to see results or esc to cancel.

Uppfinning förvandlar havsvatten till dricksvatten

Vad har hänt?

Forskare från University of Manchester skapade nyligen en grafen-baserad sil som kan filtrera ut salter från havsvatten. Normalt sett är det besvärligt att tillverka grafen-baserade barriärer i stor skala. Genom att använda den kemiskt utvunna produkten grafen-oxid kan detta material nu produceras enklare och billigare.

Miljontals människor med brist på rent dricksvatten kan få hjälp av den här typen av produkter som i stor skala kan göra dricksvatten av havsvatten.

Läs hela artikeln på engelska här

Därför är det viktigt:

Att lösa tillgången på rent dricksvatten globalt är en utav de största utmaningarna vi står inför. Smutsigt och dåligt dricksvatten gör människor sjuka och skapar i sin tur fler problem i byar och städer som redan är utsatta för svår fattigdom. De nya teknologierna och materialen kommer hjälpa oss att lösa dessa problem. Vem kunde tro att vi redan 2017 skulle kunna börja rena havsvatten i stor skala?
Utvecklingen går fort och takten ökar, håll utkik efter fler smarta och livsviktiga uppfinningar i framtiden.

Källor:
BBC News
Wikipedia